Diensten

VERWARMING

Renovatie & nieuwbouw - installatie en onderhoud

 • particiliere & industriële verwarming
 • gas- & mazoutverwarming
 • radatioren & convectoren
 • vloerverwarming
 • ventilatie C&D; systemen

 

SANITAIR

Renovatie & nieuwbouw - installatie en onderhoud

 • particuliere & industriële installaties
 • waterverzachters & filters
 • sanitaire toestellen en meubelen

 

ELECTRICITEIT

Renovatie & nieuwbouw - installatie en onderhoud

 • algemene verlichting
 • particuliere & industriële installaties

 

ZWEMBADTECHNIEKEN

Zwembaden en zwemvijvers

 • algemene filterinstallaties & pompen
 • waterbehandelingen
 • liners
 • winter- & zomerafdekkingen
 • ledverlichting en klassieke verlichting

 

TUINVERLICHTING

 • verlichting van privé tuinen
 • verlichting van parkings, sportterreinen, tennisvelden, ...

 

TUINBEREGENING

 • private tuinen, daktuinen, parken …
 • beregening van sportvelden, paardenpistes, ...
 • stofbestrijding

 

WARMTEPOMPEN

 • huishoudelijke & industriële warmtepompen
 • voor zwembaden & zwemvijvers

 

POMPINSTALLATIES

 • regenwaterpompen
 • putboringen en diepzuig pompen
 • industriële pompinstallatie
  voor industrie-, land- & tuinbouw
 • drukverhogingspompen voor appartementen
 • drainage- & afvalwaterpompen
 • fonteinpompen

 

ZONNEPANELEN

 • photovoltaïsche panelen
 • thermische panelen
 • zonneboilers
 • zonnecollectoren Epdm
 • koepelcollectoren

 

Kindt Technics bvbaGentse steenweg 98 - 9750 Zingem